Thông tin chuyển khoản TMTShop

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:
 
- Ngân hàng AGRIBANK – Chi nhánh Hà Thành
Số TK: 1303206165260
Chủ TK: Trần Hữu Tùng

- Ngân hàng TECHCOMBANK – Chi nhánh Kim Liên
Số TK: 19026364464010
Chủ TK: Trần Hữu Tùng
 
- Ngân hàng VIETCOMBANK - Chi nhánh Hà Nội
Số TK: 0021000271874 
Chủ TK: Trần Hữu Tùng

 - Ngân hàng VIETINBANK - Chi nhánh Đống Đa
Số TK: 711A81909072
Chủ TK: Trần Hữu Tùng