1. Vietcombank

 • Chủ tài khoản: Trần Hữu Tùng
 • Số tài khoản: 0021000271874
 • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

 • Chủ tài khoản: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ vận tải quốc tế TMT.
 • Số tài khoản: 0011004270254
 • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Sở Giao Dịch

2. Techcombank

 • Chủ tài khoản: Trần Hữu Tùng
 • Số tài khoản: 19026364464010
 • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.

3. ACB

 • Tên tài khoản: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ vận tải quốc tế TMT.
 • Số tài khoản: 195047819 
 • Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hoàng Cầu - Chi nhánh Hà Nội.

4. AGRIBANK

 • Chủ tài khoản: Trần Hữu Tùng
 • Số tài khoản: 1303206165260
 • Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

4. HD Bank

 • Tên tài khoản: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ vận tải quốc tế TMT.
 • Số tài khoản: 172704070003662
 • Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Gia Định.